Upphängning – Portegra 2

Under flera år har MAVIG varit ett förstahandsval när det kommer till förlängningsarmar och olika strålskydd. MAVIGs stabila och högkvalitativa förlängningsarmar är optimalt utformade för rutinmässig användning på sjukhus och radiologiska kliniker.

MAVIGs system har en patenterad säkerhetsfjäder som förhindrar att fästet blir löst och/eller blir trög och kärvar. Armen förstärks med en inre stålkabel samt ett förstärkt fäste som gör att systemet förblir säkert även efter flera års användning. Systemet är väldigt flexibelt och kan kombineras med andra enheter så som lampor, monitorer etc. Portegra 2:s upphängningssystem tillsammans med Mach LED-lampor är den ultimata duon för hög prestanda och maximal säkerhet.

Kontakta oss 

Telefon: 011-12 74 80
stefan@skarmteknik.se

Takskenan

Den allsidiga takskenan tillåter en mycket enkel montering på alla typer av takkonstruktioner. Skenan finns i två standardlängder på 250cm och 400cm. Men skenan kan också levereras i speciallängder efter era önskemål.

Kabelvinda

När man har en undersökningslampa upphängd i ett skensystem bör man använda sig av en kabelvinda. Kabelvindan låter elkabeln löpa ut och in vartefter vagnen dras i sidled.

Takvagn

Takvagnen glider mjukt längs takskenan för att skapa en stor flexibilitet för placeringen av skydd och undersökningslampa. Takvagnen har en inbyggd låsmekanism som är beskriven nedan.

Bromsmekanism
Alla takhängda skydd som är upphängda i ett skensystem har en bromsmekanism.
Bromsmekanismen låser takvagnen när handtaget släpps för att undvika att takvagnen rör sig under pågående undersökning. Bromsen fungerar som en extra säkerhetsfunktion på takhängda system som är monterade på en takskena. De fast monterade systemen är utrustade med en invändig säkerhetskedja.

360° Pelare (360° Column):

 • Den undre tappen kan rotera 360° och den övre 240° och den övre har även elektricitet.
 • Har en kapacitet på 18kg per arm.
 • Finns i olika längder; För en fixerad (stationär) installation – 580 mm, 650 mm, 850 mm  eller 1 000 mm. För montering av spår (i takskenor) – 570 mm eller 800 mm

Tvilling pelare (Twin Column):

 • Ena tappen har elektricitet och den andra standard. Båda kan rotera 240° och ligger på samma höjd.
 • Lastkapaciteten är 18kg per arm.
 • Finns i olika längder; För den fixerade (stationära) 460 mm, 580 mm, 650 mm, 850 mm eller 1 000 mm För montering av spår (i takskenor) – 460 mm, 580 mm eller 800 mm

För mer information om den stationära installationen på dessa, klicka här!

Förlängning/fjädringsarm – Portegra 2

Förlängning/fjädrings-arm 750/910 mm eller 950 / 910mm

 • Pelare med elektricitet alternativt utan
 • Har en kapacitet på 15-18kg
 • Säkerhetsanordningar:
  • stötdämpande lock i plast som förhindrar kollisioner
  • Interna stålkablar ger maximal säkerhet, även efter flera års användning
  •Anslutningsskyddskåpa, så att anslutningselementet inte kan lossna
  • Säkerhetskrage med patenterade egenskaper

Strålskyddsskärmar, lampor och bildskärmar (monitorer) samt andra tillbehör kan fästas till armarna vid behov. Förlängning- och fjädringsarmarna erbjuder erbjuder stor variation och flera olika viktkapaciteter:

Den vidsträckta kapaciteten med en förlängningsarm ligger på 75 eller 95 cm och på en fjäderarm ligger det på 91 cm.
De har även flera olika viktkapaciteter: 1 – 3,5 kg, 3,5 – 7 kg, 7 – 12 kg, 12 – 18 kg

Hybrid Central Axis

MAVIGs HCA (hybrid central axis) är utrustat med extra långa förlängningsarmar för att ge systemet en utökad och stabil räckvidd. Detta är särskilt användbart vid trångt takutrymme i dagens multifunktionella rum. HCA är även väldigt effektiv när det kommer till att hålla avstängd utrustning utanför av den sterila zonen under operation eller undersökning. HCA klarar max två förlängningsarmar och vardera klarar av upp till 21 kg / 46,3 lbs.

Med 360 ° rotation (330 ° med rotationsstopp) och flera olika armlängder tillåter HCA en stor flexibilitet för rumsplanering och utrustningens placeringskrav.

 • Extra långa förlängningsarmar för en bred räckvidd
 • Patenterade Portegra2 säkerhetsfunktioner:
  Intern säkerhetsfjäder, säkerhetslås, sekundärstiftlås

För mer information, klicka här!