Mobila strålskydd

Modell 257mavig_mob_1
Den nedre delen av de mobila strålskydden består av ljusgrå stålpaneler. På insidan av dessa sitter 1mm bly monterat. Det höj- och sänkbara glaset av blyakryl tillåter användaren att höja och sänka glaset på ett mycket enkelt sätt. Strålskyddet rullar mycket lätt på fyra kraftiga hjul.

Blyekvivalens, övre delen = 0,5mm Pb. Nedre delen = 1,0mm Pb.
Höjd på nedre delen, inklusive hjul = 107 cm.
Max. höjd = 190 cm.
Minimum höjd = 115 cm.
Bredd på nedre del = 78 cm.
Bredd på glaset = 70 cm.

Modell 302mavig_mob_
Samma utseende och skyddande egenskaper som för modellen ovan, men med ett utstickande glas med urtag för patienten.

Max. höjd = 190 cm.
Minimum höjd = 140 cm.
Bredd på glaset = 70 to 110 cm.
Höjd på nedre del, inkl. hjul = 90 cm.
Bredd på nedre del = 77,5 cm.

Modell 304mavig_mob_2
Liknande modell 302, men med en “gardin” av blyvinyl monterad i sidan av skyddet, som kan skjutas ut och in, för placering under undersökningsbordet.

Max. höjd: = 165 cm.
Minimum höjd = 135 cm.
Bredd på glaset = 70 till 110 cm.
Höjd på nedre delen, inkl. hjul = 79 cm.
Bredd på nedre del = 77,5 cm.
Höjd på “gardinen”= 64 cm.
Bredd på ”gardinen” = 50 cm.