Bäddhängda strålskydd

Bäddhängda strålskydd med blygummiduk
Skydden har en blyekvivalent på 0,5mm Pb.Skydden fästes enkelt på tillbehörsskena på röntgenbordet och kan sen vinklas rakt utåt från bordet för att skärma av på bästa sätt Under bommen hänger en mjuk blygummiduk, och över bommen sitter en halvmjuk skärm som böjer ner sig om man lutar mot den. Denna är även avtagbar.

Skydden finns i modeller med en och två leder. Skydden med två leder kan man vinkla in på ett bra sätt på de bord som är avsmalnande längs sidan. Det finns 7 olika modeller av detta skydd för att de skall passa alla utrustningar och användnings områden. Främst bredden skiljer sig på dessa sju skydd.

Nedan finns tre bilder på ett bäddhängt strålskydd som har den möjligheten att man kan höja och sänka den övre strålskyddsgardinen. Man behöver alltså inte ta bort skyddet när en patient skall kliva av eller på bordet. Skyddet passar både på de gamla borden med en tillbehörsskena, samt de nya med kolfiberbord. Skyddet har en blyekvivalent på 0,5mm Pb.