Blyakryl

Blyakryl är en typ av klart glas som i sitt utförande mycket liknar plexiglas, PMA. Man har blandat i blysalter i plastmassan för att få dess strålskyddande egenskaper.
Blyakryl är lika klart och släpper igenom lika mycket ljus som blyglas. Brytnings index är samma som för vanligt glas, till skillnad mot blyglas som ligger runt 1,7.
Blyakryl användes med fördel till skydd som kan bli utsatta för stötar.

Kontakta oss 

Telefon: 011-12 74 80
stefan@skarmteknik.se

Fördelar:
Mycket slagtåligt
Bearbetas mycket enklare

Nackdelar:
Tjockare glas för samma skydd
Lite dyrare än vanligt blyglas.

 

Tjocklek Blyekvivalent Vikt/m²
7mm 0,1mm Pb 9 kg
8mm 0,3mm Pb 11 kg
12mm 0,5mm Pb 19 kg
18mm 0,8mm Pb 29 kg
23mm 1,0mm Pb 38 kg
35mm 1,5mm Pb 56 kg
46mm 2,0mm Pb 74 kg
70mm 3,0mm Pb 112 kg

Skärmvägg med 1mm bly och blyakrylglas
Nedan finns en bild på en skärmvägg som vi levererade till Gävle Sjukhus, sommaren 1998. Skärmen är tillverkad helt i Björk och björkfanér. Vi valde att montera 22mm’s blyakryl i denna skärm eftersom glaset sitter så lågt och kan utsättas för stötar som skulle förstöra ett vanligt blyglas. Labet är ett nytt simulatorlab som används för att lokalisera tumörer och förbereda för en strålbehandling.