Takhängda strålskydd

Takhängda strålskydd med blyakrylglas med 0,5mm blyekvivalent. Vi har fyra olika typer av takhängda strålskydd varav tre stycken visas här.

Skydden skruvas i taket eller på väggen, men kan även monteras på en lättrullande vagn i en skena enligt bilden nere till höger. Standardlängden på denna skena är 2,5m.

takhangttakhang2takhang3takhang4

På samma arm kan man även montera tre olika lampor som vi har. Dessa har en ljusintensitet på 25- 30.000 lux

mavig_takkombination_1mavig_takkombination_2mavig_takkombination_3

Takhängda strålskydd i kombination med undersökningslampor. Den första bilden visar en kombination med ett strålskydd och en undersökningslampa som är fast monterade i tak. De andra bilderna visar kombinationer som är monterade på en takskena. Takhhängt strålskydd i kombination med undersökningslampa. Ett stort antal varianter på både strålskyddets, och lampans utformning går att få enligt nedan.

mavig_glas_1
mavig_glas_2
Skydd av blyakryl, 61x76cm. Med urtag för patienten. Blyskydd: 0,5mm blyekvivalens. Skydd lika som ovan men med monterade blyvinylsflikar för att sluta tätt mot patienten.
mavig_glas_3
mavig_glas_4
Skydd av blyakryl, 40x50cm. Blyskydd: 0,5mm blyekvivalens. Skydd lika som ovan men med monterade blyvinylsflikar för att sluta tätt mot patienten.
mavig_glas_5
mavig_glas_6
Sidomonterat skydd av blyakryl med urtag för patienten. Storlek: 61x76cm. Blyskydd: 0,5mm blyekvivalens Skydd lika som ovan men med monterade blyvinylsflikar för att sluta tätt mot patienten.

 

mavig_track_1 Takskenan
Den allsidiga takskenan tillåter en mycket enkel montering på alla typer av takkonstruktioner. Skenan finns i två standardlängder på 250cm och 400cm. Men skenan kan också levereras i speciallängder efter era önskemål.
mavig_track_2 Kabelvinda
När man har en undersökningslampa upphängd i ett skensystem bör man använda sig av en kabelvinda. Kabelvindan låter elkabeln löpa ut och in vartefter vagnen dras i sidled.
mavig_track_3 Takvagn
Takvagnen glider mjukt längs takskenan för att skapa en stor flexibilitet för placeringen av skydd och undersökningslampa. Takvagnen har en inbyggd låsmekanism som är beskriven nedan.
mavig_broms Alla takhängda skydd som är upphängda i ett skensystem har en bromsmekanism.
Bromsmekanismen låser takvagnen när handtaget släpps för att undvika att takvagnen rör sig under pågående undersökning. Bromsen fungerar som en extra säkerhetsfunktion på takhängda system som är monterade på en takskena. De fast monterade systemen är utrustade med en invändig säkerhetskedja.
mavig_column_1 Takpelaren med takvagnen monterad.
Takpelaren har två fästen för tillbehör. Ett fäste som är förberet med eldragning, och ett utan eldragning. Maxlast på varje tillbehörsfäste är 18 kg.