Strålskyddsdörrar

Vi tillverkar alla typer av strålskyddsdörrar, t.ex

  • Slagdörrar
  • Skjutdörrar
  • Pardörrar

Nedan följer ett litet urval av tidigare levererade dörrar.

Mer teknisk information följer under bilderna.

Kontakta oss 

Telefon: 011-12 74 80
stefan@skarmteknik.se

Strålskyddsdörrar

Strålskyddsdörrar finns i ett antal olika utföranden enligt nedan. Vid valet av dörr bör beaktas bl.a. påkörningsrisken, dörrbladsvikt, tjocklek på nödvändigt strålskydd och tillgängligt utrymme.Man kan också beakta möjligheten att sköta öppning och stängning av dörrar med automatik. Här finns en mängd olika alternativ tillgängliga.

1. Slagdörrar

1.1 Konventionella slagdörrar tillverkas av antingen i massivmaterial eller som ramträdörr med fyllning av fast isoleringsmaterial för stadga, ljuddämpning och brandskydd. Samtliga dörrar kan förses med öppningsautomatik för slagdörrar. Vid tyngre blyskydd rekommenderas i så fall en påskjutande automatik, som har en led mindre och därför är kraftigare. Påfrestningen på dörrbladet blir också mindre vid denna öppningstyp.

1.1.1 Trädörrar av massivmaterial. Kan fås med valfri ytbeklädnad som. ex faner eller plastlaminat. Dörren kan utföras med skoning av t ex aluminium där påkörningsrisk föreligger. Strålskydd 1- 4 mm bly. Relativt hög dörrbladsvikt men stabil konstruktion som klarar även hårda påkörningar. Typ “institutionsdörr” som enkel- eller pardörr.

1.1.2. Trädörrar med ramträ av massiv furu. Ramträet är klätt med MDF – board eller spånskiva med mellanlägg av bly på varje sida. Ytbeklädnad av valfritt material enligt ovan. Fyllning för uppstyvning och ljuddämpning av extruderat cellplast material. Denna dörrtyp har betydligt lägre dörrbladsvikt och lämpar sig väl där påkörningsriskerna ej är överhängande. Finns som enkeldörr och pardörr.

1.1.3. Ståldörrar. Dessa dörrar utförs helt i stålplåt med inläggningar av bly alltefter kundens krav. Dörrarna är mycket okänsliga mot påkörningar och lämpar sig väl för tyngre strålskydd, dvs. från 2 mm och uppåt. Finns som enkeldörr och pardörr.

1.2 Karmar

1.2.1 Karmar tillverkade av kallpressad 1,5 mm´s stålplåt medföljer varje dörr enl. svensk standard. Anslagsdjupet är minst 25 mm för att erhålla maximalt god överlappning av bly och för att minimera risk för strålningsläckage. Karmarna kan också skos nedtill med rostfri plåt där påkörningsrisk föreligger. För dörrbredder
9 x 21 eller bredare kan levereras en s.k. påkörningskarm som täcker dörrbladskanten på gångjärnssidan när dörrbladet är öppnat 90 grader. Karmarna är av s.k. tvådelstyp och är foderbildande. Andra karmar tillverkas efter beställning, t ex karmar för ingjutning.

1.2.2. Karmar av trä tillverkas enligt speciella önskemål enligt beställning. Även här är anslaget minst 25 mm. Träkarmar kan tillverkas som s.k. påkörningskarmar enl. ovan.

2. Skjutdörrar

2.1 Skjutdörrar tillverkas i olika utföranden och av olika material beroende på direkt användning och krav på strålskydd. Lätta dörrar tillverkas för t ex strålskyddade skärmväggar inne i röntgenlaboratorier. Tyngre dörrar tillverkas som ingångsdörrar för allt i från odontologiska undersökningsrum med låga krav på strålskydd till terapilaboratorier med mycket kraftigt strålskydd. Tillverkningsmaterialen varierar dels efter kundens önskemål och dels de krav på strålskydd som finns för olika verksamheter. Olika ytbeklädnader finns att tillgå av i stort sett samma slag som vid konventionella slagdörrar enligt ovan.

2.1.1. Skjutdörrar av lätt typ. Tunna dörrar som oftast manövreras manuellt. Vanligaste användning är inne i laboratorier där man vill ha tillträde till manöverpult bakom strålskyddad skärmvägg inne i labbet. Upphängning sker på lättrullande vagnar i skena för manuell öppning. Dörrarna tillverkas ofta i kombination med strålskyddad skärmvägg i samband med utrustningen av laboratoriet. Tjocklek på dörrbladet varierar mellan 35 – 42 mm beroende på tjockleken av strålskyddet. Lämpligast vid strålskydd upp till 2 mm bly. För styrning av dörrblad monteras styrpinnar på golvet.

2.1.2. Skjutdörrar av tyngre träkonstruktion för entréer till diagnostiklaboratorier etc. Tillverkas oftast av massivmaterial av spånskiva eller MDF board med mellanliggande blyskikt för strålskydd. Förstärkning i över och underkant för upphängning respektive golvstyrning. Dessa dörrar tillverkas nästan uteslutande för automatisk öppning och stängning. Valfri ytbeklädnad och skoning enligt ovan som slagdörrar. Strålskydd 1 – 5 mm bly. Dörrbladen tillverkas enligt kundens specifikationer för olika dagöppningar. När liten tillgänglig yta finns för öppning av enkelbladig skjutdörr kan vi erbjuda dubbelflygliga som kräver mindre plats åt varje häll i öppningsriktningen. Automatiken blir i detta fall något dyrare.

2.1.3. Skjutdörrar av stålplåt. För tyngre strålskydd och för lokaler där påkörningsrisken är uppenbar tillverkas skjutdörrar av stålplåt. Dessa dörrar görs med strålskydd av bly från 2 mm och uppåt. Beklädnad tillverkas efter kundens önskemål. Exempel är grundmålad stålplåt för slutmålning på plats, polerat rostfritt stål etc. Dessa dörrar tillverkas även för konstruktioner terapilaboratorier med krav på väldigt tjocka blyskydd. Samtliga dörrar anpassas efter instruktioner från vald tillverkare av öppningsautomatik.

2.2 Karmar och väggomslutningar för skjutdörrar.

2.2.1. För vissa leveranser av skjutdörrar medföljer väggomslutningar med strålskydd för skjutdörren. Dessa tillverkas av rostfritt stål eller kallpressad stålplåt för målning på plats. Skjutdörrarna och väggomslutningar tillverkas i enlighet med specifikationer från tillverkaren av vald öppningsautomatik.

3 Glasning

3.1. Många typer av strålskyddsdörrar kan tillverkas för glasning. Detta gäller speciellt för strålskydd upp till 2 mm blyekvivalent. Blyglasen är av högsta kvalitet både vad beträffar måttnoggrannhet och tekniska egenskaper. Vid glasning av dörrar levereras kompletta set med dörr, karm, glas samt glasningslister. Noggranna instruktioner för glasning och underhåll av blyglas medföljer varje leverans. För miljöer där risk för mekanisk destruktion av glaset föreligger kan vi erbjuda ett specialglas med beläggning av plastfilm, eller blyakrylglas. Filmen gör att inga bitar kan falla ner och vålla skada om glaset av någon anledning krossas. Plastfilmen ger en minimal påverkan av ljustransmissionen och ger inga optiska defekter i övrigt.

4. Automatiska dörröppnare

4.1. Slagdörrsöppnare tillverkas i två varianter, nämligen dragande och påskjutande. När det gäller strålskyddsdörrar måste vi rekommendera att ni väljer en öppnare av påskjutande typ. Detta av två anledningar, nämligen: A./ Påkänningarna på dörrbladet blir inte lika stora och B./ Öppningsautomatiken för en påskjutande har en “led” mindre än den dragande och blir därför starkare. Denna styrka behövs ofta därför att tyngden på en strålskyddsdörr genom blyets vikt är väsentligt högre än en konventionell institutionsdörr.

4.1.2. Skjutdörrsöppnare tillverkas i flera olika varianter. Dels som enkelflyglig, dels som dubbelflyglig och dels för teleskopiska dörrblad. En mängd varianter finns också för säkerhet och öppningssätt. Ex. är. fotoceller, mekaniska klämskydd med dörrbroms och reversering olika typer av öppningskontakter, såsom, nyckel, kodlås, armbågskontakter samt dragkontakter. Till öppningsautomatiken finns också programskåp som medger programmering av automatiken med avseende på dörrhastighet, öppningstid etc.