Strålskyddande skivor / Blylaminerade skivor
Blylaminerade skivor används som den strålskyddande delen av en traditionellt uppbyggd regelvägg. Skivorna tillverkas i olika material och blytjocklekar beroende på ställda krav. Utöver denna skriftliga beskrivning, se även våra ritningar över detaljlösningar.

Blylaminerade skivor:
Blylaminerad spånskiva är den vanligaste skivan som vi tillverkar med en 12mm spånskiva som bärare och med ett blyskydd på 0,5mm , 1mm eller 2mm bly.

Dessa skivor tillverkas i standardbredderna 450mm, 600mm och 900mm. Längden är 2500mm. Blyplåten är dock bara 2100mm för 0,5mm och 1mm bly.

Blylaminerad plywood & OSB skiva.
Dessa bägge skivor används dels för att få en skiva med bättre utdragshållfasthet för skruvar. Men även då man behöver ett kraftigare blyskydd. Blyskyddet kan t.ex. vara från 2mm ända upp till 10mm bly. I dessa fall krävs att skivornas tjocklek också ökas. Samma storlekar tillämpas för dessa.

Kontakta oss 

Telefon: 011-12 74 80
stefan@skarmteknik.se

Konstruktionslösningar:
Regelväggar som kan byggas antingen med plåt- eller träreglar inklädes med de blylaminerade skivorna. I princip så byter man ut den inre gipsskivan mot en skiva som är laminerad med blyplåt. För blyskydd mellan 0,5 till 1mm bly så krävs inga skarvremsor av bly mellan skivorna, men från 2mm blyskydd och uppåt så krävs att man tätar skarven mellan skivorna med en remsa av blyplåt.

Dessa ingår i leveranser av skivor med 2mm bly. För skivor med 3mm bly och uppåt så krävs även att skruvskallarna täcks med en bricka av bly. För blyskydd under 3mm så krävs ingen täckning av skruvskallar. Betongväggar och befintliga väggar klädda med skivmaterial Dessa typer av väggar kompletteras antingen med en blylaminerad skiva eller att de befintliga skivorna först tas ner för att kunna montera skivan med bly under denna. Betongväggar behöver i många fall inte blyskyddas eftersom betong är strålskyddande i sig. Se nedanstående tabell.

Rörspänning på röntgenrör < 75 kV 75-100 kV 100-150 kV
Vanlig typ av röntgenrum Tandläkare, veterinär Veterinär, CT-röntgen, Tndl. Konv. röntgen på sjukhus
Blytjocklek 0,5mm bly 1,0mm bly 2,0mm bly
Lägsta höjd på strålskydd 2100mm 2500mm 2500mm
Motsv. Betongtjocklek 50mm 90mm 160mm
Motsv. tegelvägg 70mm 120mm 250mm