Skärmväggar

Strålskyddande skärmväggar med observationsfönster av blyglas används som skydd för personalen under pågående undersökning. Skärmväggen placeras inne i röntgenlabet så att patienten kan observeras under hela undersökningen.

 

En skärmvägg skall utgöra skydd för samtlig personal i undersökningsrummet och skall helst vara placerad så att det går att lämna rummet utan att bli exponerad av röntgenstrålning.

Skärmväggen placeras inne i röntgenrummet och skall vara minst 2100mm hög. Vi brukar oftast tillverka skärmar som är 2100-2200mm höga.

Skärmarna Utförs oftast med en yta av (Formica/Perstorp) högtryckslaminat i valfri färg eller mönster.

Skärmväggar med yta av ”riktigt” trä är också möjligt. Då tillverkas de med yta av lackad fanér.

Kontakta oss 

Telefon: 011-12 74 80
stefan@skarmteknik.se

Skärmväggen avslutas med lister av klarlackat massivträ som även går igen i glaslister och eventuella stagningar.Det vanligaste träslagen är Bok, Björk och Ek. Skärmväggarna finns med 0,5mm upp till 3mm bly.

Skärmväggarna har för det mesta ett observationsfönster av blyglas i lämplig storlek. Max storleken är 2000x1000mm. Kan i vissa fall vara större på beställning. Storlek och placering av glas är beroende av användningsområde. Men för att klara fjärrstyrning av ett labb. I både sittande och stående läge så rekommenderas en glashöjd på 1000mm.

Bredden på glaset brukar vanligen vara Skärmens bredd minus 200-300mm, för att få bästa möjliga överblick. Vid breda skärmar kan glaset avdelas med en spröjs som även den är strålskyddande.

Vi tillverkar även arbetsbänkar som är anpassade till skärmen för datorer och manöverenhet mm. Dessa bänkar kan antingen vara fast monterade i skärmen eller levereras på ett höj- och sänkbart stativ.

Vi utför montage av skärmarna inom rimliga avstånd från Norrköping (<35mil). Men skärmarna monteras ganska enkelt av två händiga personer. Skärmväggarna levereras monteringsfärdiga i delar, tillsammans med en utförlig monteringsbeskrivning.