MR-Produkter

Vi har specialiserat oss på avskärmning av olika typer av strålning. Även icke- joniserande strålning behöver avskärmas i vissa fall.

Runt MR-kameror byggs en bur som avskärmar all inkommande och utgående elektromagnetisk och radiofrekvent strålning. Detta utföres med en helsvetsad eller skruvad metallbur med avskärmande dörrar, fönster och kabelgenomföringar.

Vi samarbetar med KSB (f.d. LEJAB) för att bygga denna bur. I buren tillhör dörrar och inredning vår specialitet. Vi har även ett flertal ickemagnetiska produkter för användning i MR-rum. Bl.a. rullbord, droppställningar, pallar, rullstolar, sängar mm.

Vi utför även avskärmningar av det statiska magnetfältet runt MR-kameran där man vill hålla tillbaka 5-Gauss linjen t.ex.Vi använder då olika typer av elektroplåtar för att lösa detta problem.

MR-produkter      MR-produkter